Main Technical Data:

...
กก
cezjc

CHINA ELECTRONICS ZHEJIANG COMPANY
Add:#408 Wensan Road Hangzhou,Zhejiang,China310012
E-Mail: cezjc@cezjc.com